Her blir alle prøver i regi Sortland Hundeklubb publisert


Generell info:

Minner om at kvittering, hundens stambok og vaksinasjons papirer MÅ være med på alle prøver.

Start tillates ikke uten dette.


Alle prøver må være betalt, kvittering tas med og vises prøveleder/dommer ved oppmøte.

Kontonummer: 4570 16 14279 (Sparebanken)

IBAN: NO04 4570 16 14279

Blodspor 2018


Hva: Blodsporprøve

Program:

Regler:

Påmelding:

Sendes til: post@sortland-hundeklubb.no

Påmeldingsfrist: 3 August 2018

Når: 25 August 2018

Pris: 500,-

Info: Plass blir bekreftet når betalingen er inne på konto 4570 16 14279.

Bevegelig Blodsporprøve 2018


Hva: Bevegelig Blodsporprøve

Påmelding sendes til: post@sortland-hundeklubb.no

Når:

Bevegelig Fersksporprøve 2018

Hva: Bevegelig Blodsporprøve

Påmelding sendes til: post@sortland-hundeklubb.no

Når: