Spor

Spor i bilder


Spor er en brukshundorientert oppgave der sporhund og hundefører skal følge er spor som er lagt av et menneske eller et dyr.