Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

NYHETSBREV FRA VESTERÅLEN OG OMEGN HUNDEKLUBB.
DESEMBER


Trening
Det blir kjørt organisert trening både mandag, tirsdag og onsdag.
Mandag: Rally, 18:00 – 19:30
FB: Rallylydighetsgruppa - Vesterålen og Omegn Hundeklubb

Tirsdag: Åpen trening for alle, 18:00 – 19:30
FB: Åpen trening for alle Vesterålen og Omegn Hundeklubbs
medlemmer

Onsdag: Hverdagslydighet, 18:00 – 18:45 (utendørs i Sortlands sentrum).
Evt. Andre økt innendørs i Meieriet.
FB: Hverdagslydighet Vesterålen og omegn hundeklubb

Løpende informasjon om treninger blir lagt ut på Facebook i respektive
grupper. Der blir det f.eks. publisert hvis det skjer noen endringer i
opplegget, evt. dagens emne og andre detaljer. Lurt å melde seg inn i alle
gruppene for å kunne følge med på det som skjer.
Treningen ledes av våre dyktige instruktører. Som oftest prøver vi å
dele opp i to grupper for å kunne ivareta både de mer erfarne og ferske
hundeeiere.
Alle medlemmer er velkommen på trening. Vi tilpasser opplegget etter
behov.
Det er ikke lov med flexiline, da den ikke gir nok kontroll på hund. Alle
skal føle seg trygge på våre treninger.

Husk ellers å ta med deg en stol. Vi trener med positiv forsterkning, dvs.
hund blir belønnet for ønsket atferd. Viktig å ta med mange myke små
godbiter og leker.

Lokaler
Klubben leier pr. nå Meieriet, og tanken er å opprettholde dette
supertilbudet gjennom vintersesongen. På den måten får medlemmer
tilgang til brukbare lokaler, og har mulighet til å trene innendørs.
Det koster 50,- pr trening eller 300,- for hele måned.
Viktig at flest mulig medlemmer benytter seg av muligheten for å kunne
beholde tilbudet. Alle som kommer på trening skal skrive seg inn i boken
som ligger på bordet i det største rommet.

KURS
Det er planlagt å gjennomføre to rallykurs med ekstern kursinstruktør i
uke 7 (fredag den 18.02, lørdag den 19.02 og søndag den 20.02). Info blir
lagt ut på klubben webside: www.sortland-hundeklubb.no.
Instruktør er Kim Aino Nordbotten.
Nybegynnerkurs (rekrutt, klasse 1 samt helt NY) kjøres på dagtid (10:00 –
14:00), videregående kurs kjøres på ettermiddagstid (15:00-19:00).
8 deltagere med hund – pris kr 2000,- pr ekvipasje
2 observatører i hver seanse – pris kr 1000,-.
Det legges også opp til felles samling med mat og hundeprat på
lørdagskveld for alle deltagere.

Påmeldingsfrist er innen 1.februar 2021. Påmeldingen er bindende.
Velkommen!