Prøver

Her blir alle prøver i regi Sortland Hundeklubb publisert

Generell info:

Minner om at kvittering, hundens stambok og vaksinasjons papirer MÅ være med på alle prøver.

Start tillates ikke uten dette.


Alle prøver må være betalt, kvittering tas med og vises prøveleder/dommer ved oppmøte.

Kontonummer: 4570 16 14279 (Sparebanken)

IBAN: NO04 4570 16 14279

Blodspor 2019 Bevegelig Blodsporprøve 2019


Hva: Bevegelig Blodsporprøve

Påmelding sendes til: post@sortland-hundeklubb.no

Når:

Bevegelig Fersksporprøve 2019

Hva: Bevegelig Blodsporprøve

Påmelding sendes til: post@sortland-hundeklubb.no

Når: