Prøver

Her blir alle prøver i regi Sortland Hundeklubb publisert

Generell info:

Minner om at kvittering, hundens stambok og vaksinasjons papirer MÅ være med på alle prøver.

Start tillates ikke uten dette.


Alle prøver må være betalt, kvittering tas med og vises prøveleder/dommer ved oppmøte.

Kontonummer: 4570 16 14279 (Sparebanken)

IBAN: NO04 4570 16 14279

Rally lydighet 20 og 21 juni 2020Påmeldingsfrist 11.06.2020

Bevegelig Blodsporprøve 2020


Hva: Bevegelig Blodsporprøve

Påmelding sendes til: post@sortland-hundeklubb.no

Når:

Bevegelig Fersksporprøve 2020

Hva: Bevegelig Blodsporprøve

Påmelding sendes til: post@sortland-hundeklubb.no

Når:

Blodsporprøve Ordinær/samlet 15 og 16 august 2020

Rally lydighet 19 september 2020


Sted: Sortland hundeklubbs treningsbane
Påmelding på web
Dommer: kommer