Treninger

Informasjon om treninger i regi av Vesterålen og omegn hundeklubb


SPOND benyttes til påmelding av trening og betaling av evt treningsavgift.


Hvis trening endres/avlyses eller andre beskjeder ang trening, skjer dette via SPOND.Treningsregelement ved Vesterålen og omegn hundeklubb:

Vi har regler for hvordan man skal oppføre seg på trening i klubben og på klubbens aktivitetsområder.


Alle som benytter seg av treningstilbudet vårt, er forpliktet til å hjelpe til på arrangementer som klubben arrangerer, dugnader og andre aktiviteter i størst mulig grad.


 • Vi trener positivt og belønningsbasert. Det betyr at det ikke er akseptabelt med noen form for fysisk avstraffelse av hunden. Fysisk avstraffelse av hund vil medføre disiplinærreaksjoner.


 • Alle medlemmene møter på trening med en positiv innstilling og tar godt imot nye medlemmer.


 • Vi tar hensyn til andre som trener og blir enig om hvordan treninga skal gjennomføres. Snakk med folkene som trener, før du tar inn hunden så slipper vi uhell. 


 • Hundene luftes før ekvipasjen går inn på treningsområdet. Det betyr at all lufting skjer utenfor inngjerdet område. Skjer det uhell på treningsområdet, er det eiers plikt å rydde opp.


 • Husk pose og plukk opp etter hunden din og få posen i søpla.


 • Det er båndtvang for alle hunder utenfor treningsområdet.


 • Alle hunder som er på trening, skal vente i bur eller annet egnet sted. Dette for å hindre uønsket bjeffing/stress.


 • Alle hjelper til med å sette opp og rydde på plass apparater og div. utstyr etter trening, så plassen til enhver tid er ryddig og utstyret bevares lengst mulig i god stand.


 • Lek, ballkasting og belønning skal ikke være til sjenanse for andre som trener.


 • Hunder med lus, utøy eller smittsom sykdom må holdes borte fra plassen, og alle hunder skal være vaksinert.


 • Tisper med løpetid har lov å trene og oppholde seg på plassen, men eier må vise hensyn og holde avstand når andre trener.


 • All trening skjer på eget ansvar og alle har ansvar for egen hund.


 • Bruk av treningsområdet er kun for medlemmer av Vesterålen og omegn hundeklubb, andre har ikke lov til å trene i/på området vårt uten tillatelse fra styret/treningsansvarlig

Treningsplan:

Planen gjelder fram til 23. juni 2023

Planen starter opp igjen 14. august 2023

Treninger som faller på helligdager utgår

Dag/Klokke

Aktivitet

Info

Kontaktperson

Mandag

18.00-20.00

Rallylydighet

Ved rallylydighet utfører fører og hund momenter ut fra skilt satt opp i bane.

Leif Bygdnes

902 08 762

Tirsdag

18.00-20.00

Åpen trening

Ved åpen trening trener du på det du og din hund vil trene på.

Leif Bygdnes

902 08 762

Onsdag

18.00-20.00

Utstillingstrening

Ved utstillingstrening øver du og din hund på handling.

Odd Ivan Olsen

952 73 320

Onsdag

18.00-18.45

Bytrening

Her trener vi på å gå tur med andre hundeeiere og hunder i bymiljøet.


Oppmøte: Kulturfabrikkens parkeringsplass

Ann Tove Halvorsen

917 32 585

Torsdag (oddetallsuker)

18.30-20.30

Agility trening

Ved agility trener vi inngang til hinder og gjennom tunell samt andre momenter som inngår i sporten.

Ann Tove Halvorsen

917 32 585


Fredag

17.00-18.30


Lydighet

Ved lydighet utfører fører og hund lydighetsøvelser.

Mari Norum

416 14 721

Angående treninger:


 • Det er lurt å møte opp i god tid før trening for å få lufte hunden godt utenfor treningsområdet og dermed være klar til treningsstart


 • Treninger er for medlemmer av Vesterålen og omegn hundeklubb


 • Påmelding på treninger skjer via Spond - og når vi trener inne er det en treningsavgift som må betales ved påmelding


 • Trening kan bli avlyst/flyttet - dette publiseres via Spond 

 

 • Deler av sommermånedene og desember er det egentrening

 

Rødskolen:


Parkveien 11a, 8400 Sortland 

Fjellheim:


Blåheiveien 60, Sortland